Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN FÖR YUKOS CLAIMS ADMINISTRATION

UPPDATERING ANGÅENDE BETALNING AV GODKÄNDA KRAV

Det ursprungliga tillgängliga beloppet för fördelning via Yukos administration för ersättningskrav, uppgick till ungefär USD 337 miljoner. Beloppet fördelades mellan berättigade fordringsägare med godkända ersättningskrav i två delkvoter, enligt Allokeringsplanen i Fördelningsmeddelande (“Meddelandet”). Den första delkvoten fördelades i augusti 2017 och andra delkvoten fördelades i mars 2018.

Vunna tvister har lett till ytterligare tillgångar som är tillgängliga för fördelning i en tredje delkvotsfördelning som påbörjades i april 2019. Det totala beloppet som fördelas I den tredje delkvoten uppgår till ungefär USD 610 miljoner.

Var god se till att kontakta oss om du ändrar e-postadress eller annan kontaktinformation.

Vänligen fortsätt att besöka vår webbsida för mer uppdaterad information.

Om information på webbsidan på engelska skiljer sig från den på andra språk, är det den engelska texten som gäller.