Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

WELKOM OP DE CLAIMBEHEERWEBSITE VAN YUKOS

UPDATE OVER UITBETALING VAN GOEDGEKEURDE CLAIMS

Het oorspronkelijke bedrag dat voor uitbetaling via het Yukos Claimsbeheer beschikbaar was, bedroeg ongeveer USD 337 miljoen. Dit bedrag werd uitbetaald aan daarvoor in aanmerking komende eisers met goedgekeurde claims en wel in twee tranches volgens het Allocatieschema in de Uitbetalingsmededeling (de ‘Mededeling’). De eerste tranche werd in augustus 2017 en de tweede tranche in maart 2018 uitbetaald.

Omdat door succesvolle procesvoering aanvullende geldbedragen voor uitbetaling beschikbaar kwamen, werd in april 2019 gestart met een derde tranche. Het totale bedrag dat als onderdeel van de derde tranche werd uitbetaald, is ongeveer USD 610 miljoen.

Neem altijd contact met ons op als uw e-mailadres of andere contactinformatie wijzigen.

Wij verzoeken u deze website te blijven controleren omdat regelmatig nieuwe informatie beschikbaar komt.

Bij een verschil tussen informatie op deze website in het Engels en informatie in andere talen, heeft de Engelse tekst voorrang.