Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

Veelgestelde vragen

Nuttige tip: De beste zoekresultaten worden verkregen door gebruik te maken van het algemeen onderwerp van uw vraag. Bijvoorbeeld door het woord "Yukos" in te vullen in de zoekbalk om aanvullende informatie te vinden.

Algemene informatie

1.      Waar gaat deze kwestie over?

Enkele voormalige buitenlandse dochterondernemingen van Yukos Oil Company (de “Yukos Groep”) hebben activa te gelde gemaakt en meerdere juridische procedures gevoerd met het doel om uiteindelijk een aantal geldelijke uitkeringen te kunnen doen aan voormalige aandeelhouders van Yukos Oil Company. Aangezien de vereffening van de resterende activa van de Yukos Groep een voortschrijdend proces is, wordt een gedeelte van de opbrengsten, conform de beslissing van de Yukos Groep, in een fonds gestort (het “Uitkeringsfonds”), om op een doorlopende basis te worden uitgekeerd aan de voormalige aandeelhouders van Yukos. De initiële uitkering zal worden gedaan uit fondsen in de structuur die door Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings wordt gecontroleerd. De gerechtigdheid ten aanzien van deze structuur is niet langer in geschil ten gevolge van de schikking met Rosneft Oil Company.

(alles inklappen)

2.      Wie ontvangt het Claim Pakket?

Het Claim Pakket is verzonden aan voormalige Yukos aandeelhouders die door de Yukos Groep zijn geïdentificeerd en die tussen 2 juli 2003 tot en met 28 november 2007 (de "Recovery Period") mogelijk gewone aandelen of ADR's van Yukos hebben aangekocht, verworven of gehouden.

(alles inklappen)

3.      Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor deelname aan het Uitkeringsfonds?

U komt mogelijk in aanmerking voor een uitkering wanneer u gewone aandelen of ADR's van Yukos gekocht, verworven of gehouden heeft gedurende de Recovery Period, ongeacht uw woonplaats of de plaats waar deze aandelen werden gekocht.

(alles inklappen)

4.      Welke effecten komen in aanmerking?

De gewone aandelen en de American Depositary Receipts (ADR's) zijn de twee soorten effecten die in aanmerking komen voor deze uitkering. De identificatienummers van deze effecten worden hieronder genoemd.

Gewone aandelen
CUSIP ISIN SEDOL
N/A RU0009054449 5110863 RU
ADRs
CUSIP ISIN SEDOL
98849W108 US98849W1080 2740713 US
98849W108 US98849W1080 B16HVF3 GB
98849W207 US98849W2070 7313819
98849W108 US98849W1080 B014828 DE

(alles inklappen)

5.      Wat zijn de gewone aandelen van Yukos?

De gewone aandelen zijn de aandelen van Yukos die vroeger werden verhandeld op de Russische en Europese aandelenbeurzen.

(alles inklappen)

6.       Wat is een American Depositary Receipt of ADR?

“ADR” staat voor American Depositary Receipt, een verhandelbaar certificaat uitgegeven door een Amerikaanse bank dat een bepaald aantal aandelen in een buitenlands effect vertegenwoordigt dat wordt verhandeld op een beurs in de VS.

ADR's worden weergegeven in Amerikaanse dollars, waarbij het onderliggende effect door een Amerikaanse financiële instelling in het buitenland wordt gehouden.

(alles inklappen)

7.      Wat is de waarde van het Uitkeringsfonds?

De Yukos Groep heeft verschillende activa te gelde gemaakt en meerdere juridische procedures gevoerd met het doel om uiteindelijk aan voormalige aandeelhouders van Yukos Oil Company een aantal geldelijke uitkeringen te kunnen doen. De netto-opbrengst van de vereffening, na aftrek van eventuele reserves voor uitgaven, zal in het Uitkeringsfonds worden gestort. De initiële uitkering zal in verschillende tranches plaatsvinden uit fondsen in de structuur die door Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings wordt gecontroleerd. De gerechtigdheid ten aanzien van deze structuur is niet langer in geschil ten gevolge van de schikking met Rosneft Oil Company. Het Uitkeringsfonds bestaat uit ten minste $337 miljoen.

(alles inklappen)

8.      Wat heb ik nodig om deel te kunnen nemen aan het Uitkeringsfonds?

De deadline voor het indienen van claims is verstreken op 30 mei 2016. Na een respijtperiode van meer dan zeven maanden voor late claims, worden nu geen nieuwe claims meer geaccepteerd.

(alles inklappen)

9.      Word ik in kennis gesteld als mijn claim tekortkomingen heeft?

Kennisgevingen van tekortkoming werden gestuurd naar alle claimanten die een gebrekkige claim hebben ingediend. De deadline voor ontvangst van alle reacties was 45 dagen na de datum van de kennisgeving. De deadline voor het reageren op een kennisgeving van tekortkoming is verstreken en reacties worden niet langer geaccepteerd.

(alles inklappen)

10.      Wat zijn de “Doellanden”?

De Doellanden zijn: (a) Frankrijk, (b) Duitsland, (c) Nederland, (d) Rusland, (e) Zweden, (f) Zwitserland, (g) het Verenigd Koninkrijk en (h) de Verenigde Staten.

(alles inklappen)

11.       Hoeveel zal ik betaald krijgen?

Er is een Verdelingsplan opgenomen in de kennisgeving waarin beschreven wordt hoe het Uitkeringsfonds zal worden verdeeld. U kunt een kopie van de Kennisgeving verkrijgen door hier te klikken.

(alles inklappen)

12.      Ik heb een kennisgeving ontvangen dat mijn claim is goedgekeurd; hoe word ik betaald?

Kennisgevingen van vaststelling van claims zijn naar alle eisers verzonden, met de mededeling of uw claim is goedgekeurd of verworpen. De kennisgevingen van vaststelling zijn per e-mail verzonden op 15 juni 2017. Controleer dus uw spam-map. Als u geen geldig e-mail adres hebt verstrekt, is de kennisgeving van vaststelling naar u verzonden op het geregistreerde adres.

In aanmerking komende eisers die in Doellanden verblijven, moeten zich aanmelden op het beveiligde betalingsportaal met de aanmeldgegevens verstrekt in uw kennisgeving van vaststelling, en de instructies op het portaal volgen om hun betaalinformatie in te voeren. De deadline voor het indienen van alle vereiste betaalinformatie is nu 19 juli 2017.

Uitkeringen aan in aanmerking komende eisers die in Rusland verblijven, zullen worden overgeschreven in roebels nadat de geschikte bankinformatie is ontvangen. In aanmerking komende eisers die in Rusland verblijven en geen volledige en nauwkeurige bankinformatie hebben verstrekt, komen niet in aanmerking voor betaling.

In aanmerking komende eisers die in een ander Doelland dan Rusland verblijven, kunnen kiezen om betaling te ontvangen via elektronische overboeking (“EFT”) of via een cheque in US dollars. In aanmerking komende eisers die betaling verzoeken via EFT zullen in de officiële munt van hun land worden betaald tegen de geldende wisselkoers op moment van betaling. In aanmerking komende eisers die geen betaalmethode kiezen of die incorrecte of onvolledige bankinformatie verstrekken, ontvangen hun betaling per cheque in US dollars.

Uitkeringen aan in aanmerking komende eisers die niet in een Doelland verblijven, zullen worden betaald per cheque in US dollars. Als u niet in een Doelland verblijft, hoeft u zich niet aan te melden op het website portaal om betaald te worden.

(alles inklappen)

13.      Wanneer zal ik mijn betaling ontvangen?

Kennisgevingen van vaststelling van claims zijn naar alle eisers verzonden, met de mededeling of uw claim is goedgekeurd of verworpen. De kennisgevingen van vaststelling zijn per e-mail verzonden op 15 juni 2017. Controleer dus uw spam-map. Als u geen geldig e-mail adres hebt verstrekt, is de kennisgeving van vaststelling naar u verzonden op het geregistreerde adres.

In aanmerking komende eisers die in Doellanden verblijven, moeten zich aanmelden op het beveiligde betalingsportaal met de aanmeldgegevens verstrekt in uw kennisgeving van vaststelling, en de instructies op het portaal volgen om hun betaalinformatie in te voeren. De deadline voor het indienen van alle vereiste betaalinformatie is 6 juli 2017.

Uitkeringen aan in aanmerking komende eisers die in Rusland verblijven, zullen worden overgeschreven in roebels nadat de geschikte bankinformatie is ontvangen. In aanmerking komende eisers die in Rusland verblijven en geen volledige en nauwkeurige bankinformatie hebben verstrekt, komen niet in aanmerking voor betaling.

In aanmerking komende eisers die in een ander Doelland dan Rusland verblijven, kunnen kiezen om betaling te ontvangen via elektronische overboeking (“EFT”) of via een cheque in US dollars. In aanmerking komende eisers die betaling verzoeken via EFT zullen in de officiële munt van hun land worden betaald tegen de geldende wisselkoers op moment van betaling. In aanmerking komende eisers die geen betaalmethode kiezen of die incorrecte of onvolledige bankinformatie verstrekken, ontvangen hun betaling per cheque in US dollars.

Uitkeringen aan in aanmerking komende eisers die niet in een Doelland verblijven, zullen worden betaald per cheque in US dollars. Als u niet in een Doelland verblijft, hoeft u zich niet aan te melden op het website portaal om betaald te worden.

(alles inklappen)

14.      Wat gebeurt er als ik geen claim heb ingediend?

Als u geen claim hebt ingediend zult u niet in aanmerking komen voor de ontvangst van betalingen uit het Uitkeringsfonds.

(alles inklappen)

15.      Where can I obtain additional information about the Distribution Fund?

U kunt aanvullende informatie over het Yukos uitkeringsproces vinden in de Kennisgeving, die u hier kunt raadplegen. U kunt ook aanvullende informatie opvragen door contact op te nemen met de Claimbehandelaar door een e-mail te sturen naar info@yukosclaims.com of per post naar Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, United States (via First Class Mail binnen de VS of via internationale Priority-post buiten de VS), of door een van de onderstaande telefoonnummers te bellen:

LAND GRATIS TELEFOONNUMMERS TELEFOONNUMMERS TEGEN BETALING
Frankrijk 33 9 70 01 90 15
Duitsland 0 8001880934 69 257367384
Nederland 0 8000232753 20 2170207
Rusland 8 800 1006372 499 5044429
Zweden 8 12410248
Zwitserland 0 800802446 44 5083383
Verenigd Koninkrijk 0 8000966481 20 38070019
Verenigde Staten (888) 846-6410 (210) 529-7539


(alles inklappen)

16.      Is mijn distributie belastbaar?

Gelieve alle belastinggerelateerde vragen te richten aan uw fiscaal adviseur.

(alles inklappen)